Comité de Organización Científica

Diego Ramiro Fariñas

María João Guardado Moreira

Carlota María Fernándes Santos

Francisco García González

Fernando Collantes Gutiérrez

Julio Pérez Serrano

Joaquín Recaño Valverde

Julio Pérez Díaz

 

Comité de organización local.

Diego Ramiro Fariñas

Julio Pérez Díaz

Clara Cortina Trilla

Ana Belén Castillo Belmonte

Begoña Villuendas Hijosa

 

Secretaría local

Clara Cortina Trilla

Ana Belén Castillo Belmonte

Begoña Villuendas Hijosa